Birgit, P-opleider

‘Als mensen P-opleidingen hebben gevolgd heb je heel goed personeel in huis; dat is wat we willen’

M/V
Vacatures

'Het is duidelijk een win-winsituatie. Psychologen, pedagogen en gezondheidskundigen bieden we een kans om zich te specialiseren en zich verder te bekwamen in het vak, en daarmee haalt de organisatie meteen kwaliteit binnen. Voortdurend de laatste state-of-the-art van theoretische modellen, behandelmodellen, diagnostiek enzovoorts. 

Met name onze kwaliteit heeft er baat bij om deze opleiding te geven. De P-opleiding houdt in dat je bij de RINO in opleiding gaat; het regionaal instituut voor nascholing en opleiding. Je wordt opgeleid tot gezondheidszorg psycholoog. Je volgt dan bij het RINO het cursusgedeelte van de opleiding en binnen De Forensisch Zorgspecialisten volg je het praktijkdeel. De ene helft kan niet zonder de andere helft. De cursus is nodig voor het theoretische deel, voor de kennis over de behandelingen, de modellen en de diagnostiek. De praktijk is nodig om de kennis te leren toepassen. 

Beide zijn minstens even belangrijk en het ene kan niet zonder het andere. Er zijn drie soorten P-opleidingen die je kan doen als master psycholoog en basispsycholoog. Dat zijn de opleidingen tot GZ psycholoog, gezondheidszorg psycholoog en de opleiding tot psychotherapeut. Zodra je GZ-psycholoog bent kun een volgende stap maken, namelijk de opleiding tot klinisch psycholoog en dan is het specialisme vergelijkbaar met dat van de psychiater. Dan heb je wel echt een hele mooie route afgelegd en ben je hoog gekwalificeerd. Dat heeft uiteraard zijn weerslag op onze organisatie. Je hebt heel goed personeel in huis; dat is wat we willen.'

Terug