Milo, Accountmanager

‘Ik vind het belangrijk om uit te leggen dat ons werk er toe doet’

Bekijk de video van Milo
M/V
Vacatures

'Het leuke aan mijn werk is dat ik helder kan uitleggen wat wij doen. Omdat ik zelf gewerkt heb als behandelaar (als forensisch psycholoog), maar ook omdat wat wij doen heel specialistisch is. Het is ook van een heel hoog niveau. Onze medewerkers zijn speciaal getraind om dit werk te kunnen doen en bovendien zijn de methodieken allemaal zelf ontwikkeld. We hoeven daarmee ook eigenlijk niet te concurreren met anderen, omdat onze redenering is: wij zijn forensisch zorgspecialist. Dit is wat wij doen en dat bakenen wij helemaal af.

Onze organisatie heeft in de afgelopen tijd veel bijgedragen aan de kennisontwikkeling van de forensische psychiatrie. Dat veld stond nog in de kinderschoenen 20 jaar geleden. Daarvoor moet je dus zelf kennis ontwikkelen en daarom zijn promotietrajecten heel belangrijk. Net als de opleidingsplek voor psychologen en psychiaters.

Ik werk vooral samen met andere mensen, want dit werk kun je eigenlijk niet alleen doen. Ik werk heel intensief binnen een verkoopteam. Daar zitten acht mensen van verschillende disciplines in. Ik heb veel contact met collega’s, omdat ik voortdurend voeling moet houden met wat er op de werkvloer gebeurd. Ik doe in de gesprekken en onderhandelingen, die ik heb, veel indrukken en ideeën op. Bijvoorbeeld over behoeften die leven in de samenleving. Die ideeën kan ik hier ook in een plan en in een business case omzetten. Die kunnen we dan in de praktijk brengen.

Forensische zorg is behandelen op risico. Het gaat allemaal over risicomanagement. Je behandelt aan de ene kant het risico en neemt de psychiatrische stoornis - die daaraan gekoppeld is - mee. Maar zodra het risico afneemt, bouw je eigenlijk ook de behandeling weer af. Over vijf jaar verwacht ik dat we mensen helemaal thuis gaan behandelen. Dat we ze niet opnemen en op een bed leggen. bij wijze van spreken,, maar dat we ze thuis opzoeken en daar behandelen. Zo zie ik de toekomst van de forensische zorg en van de psychiatrische zorg in het algemeen.'

Terug