Stijn, Verpleegkundig Specialist

‘Wat ik uniek vind is de sfeer en hoe er wordt samengewerkt met elkaar’

Bekijk de video van Stijn
M/V
Vacatures

Zijn dit jouw competenties?

Om bij de De Forenische Zorgspecialisten te kunnen werken zijn er een aantal kerncompetenties waar je aan moet voldoen. Deze competenties hebben we voor je op een rijtje gezet. Bezit jij deze competenties? Dan zou werken bij de Waag wel eens wat voor jou kunnen zijn.

Doorzettingsvermogen

Bij De Forensische Zorgspecialisten werken we aan een samenleving waarin iedereen zich goed en veilig voelt. Met onze cliënten en patiënten werken we vaak in kleine stappen aan het oplossen van hun problemen. Soms moet je daarbij verschillende paden bewandelen en kan het lang duren voor je vooruitgang ziet. Dat betekent dat je de moed niet mag verliezen als het niet in één keer lukt. Bij letseldiagnostiek bij kinderen moeten vaak meerdere partijen geraadpleegd worden voordat we een kind daadwerkelijk zien. Dat vergt geduld, doorzettingsvermogen en doortastendheid. Ook bij de ondersteunende diensten is doorzettingsvermogen belangrijk. Vaak werk je aan langlopende projecten, en heb je daarbij te maken met wet- en regelgeving en andere kaders.

Resultaatgericht

Je werkt samen met collega's, cliënten en patiënten om een bepaald resultaat te bereiken, bijvoorbeeld in een behandeling, in een onderzoeksproject of bij het stellen van een letseldiagnose. Wanneer je bij de ondersteunende diensten werkt (zoals IT, Communicatie of Finance), zet je je in voor alle organisatieonderdelen. Bij De Forensische Zorgspecialisten werk je naast je persoonlijke doelen ook aan teamdoelen en organisatiedoelen. Bovendien werk je aan een hoger doel: bijdragen aan een veiliger samenleving.

Nieuwsgierig en onderzoekend

De Forensische Zorgspecialisten neemt graag het voortouw in vernieuwing van de forensische zorg. We doen daarom veel onderzoek, bijvoorbeeld naar risicotaxatie-instrumenten, het voorkomen van recidive en de effecten van onze behandelingen. Onderzoek en vernieuwing zijn in veel gevallen belangrijke aspecten van je werk.  Bij de ondersteunende diensten kun je te maken krijgen met nieuwe regelgeving in de gezondheidszorg, of de optimalisering van bedrijfsprocessen. Een nieuwsgierige en open houding is daarbij belangrijk.

Zelfreflecterend vermogen

Kun je jezelf een spiegel voorhouden, reflecteren over je werk, en - als dat nodig is - flexibel overschakelen op een andere aanpak? Dat is belangrijk om vooruitgang in je werk te boeken, bijvoorbeeld bij de behandeling van een cliënt of patiënt, of bij het werken aan projecten en het evalueren en verbeteren daarvan.

Kordaat en zelfverzekerd

Bij de organisatieonderdelen de Waag en de Van der Hoeven Kliniek werk je met patiënten of cliënten die strafbaar of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Bij de Forensische Polikliniek Kindermishandeling werk je met mogelijke slachtoffers van kindermishandeling. Daarvoor moet je sterk in je schoenen staan, en kordaat, rustig en verantwoord kunnen handelen.

Kunnen omgaan met onzekerheid

Bij De Forensische Zorgspecialisten is geen dag hetzelfde. Je werkt bij al onze organisatieonderdelen in een dynamische omgeving; een patiënt of cliënt kan immers anders reageren dan je verwacht, of je dag kan anders lopen dan je had gepland. Dat betekent dat je flexibel met deze dynamiek moet kunnen omgaan.

Zelfstandig, maar ook in teams kunnen werken

Bij De Forensische Zorgspecialisten werk je samen met je collega's in een multidisciplinair team van bijvoorbeeld behandelaars, artsen en verpleegkundigen. of collega's van andere ondersteunende afdelingen. Je overlegt met collega's en leert van elkaar. Daarnaast bouw je bij de behandeling van patiënten en cliënten een relatie op met mensen in de omgeving van de patiënt of de cliënt. Aan de andere kant zal je regelmatig zelfstandig beslissingen moeten nemen, bijvoorbeeld in de projecten waaraan je werkt. Dat vraagt om zelfstandige teamworkers.

Risico's kunnen inschatten

Vooral bij onze organisatieonderdelen de Waag en de Van der Hoeven Kliniek is het van belang dat je kunt inschatten of - en wanneer - een patiënt of cliënt een risico voor zichzelf of voor zijn omgeving kan zijn. Door dit op tijd te signaleren, kun je zorgen dat een situatie veilig blijft en niet uit de hand loopt.

Affiniteit met de doelgroep

Bij onze verschillende organisatieonderdelen werk je met verschillende doelgroepen. Ook als je in de ondersteunende diensten werkt, bevindt je werkplek zich dicht bij het primaire proces. Affiniteit met onze doelgroepen, zoals kinderen, jeugd of volwassenen die strafbaar gedrag vertonen of over de grens dreigen te gaan, is belangrijk om succesvol en met plezier te kunnen werken met, en voor, deze groepen.