Vacatures

Zorg voor veiligheid

Onze organisatie

De Waag is het grootste centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag. De Waag heeft behandelingen voor jongeren met gedragsproblemen en voor volwassenen met agressieproblemen, problemen rondom huiselijk geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Onze cultuur

De Waag is een open en professionele organisatie, met korte lijnen. De sfeer is deskundig en collegiaal: we werken in hechte teams met een grote onderlinge betrokkenheid. We vinden ontwikkeling, groei en het delen van kennis belangrijk, en staan open voor elkaars ideeën.